kliurkti

kliurkti
kliur̃kti vksm. Kliur̃kia sriùbą iš vi̇̀so púodo.

.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kliurkti — kliur̃kti, ia, ė 1. tr. menk. šnypšti nosį su garsu: Ar neturi žemės snargliui numesti, kad į rankšluostį kliurki! Jrb. Kad kliur̃kė nosį, ir širdžiai priklu pasidarė Vvr. Nekliur̃k teip smarkiai tą snarglį Žvr. 2. tr. menk. su balsu srėbti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkčioti — kliùrkčioti, ioja, iojo dem. kliurkti. 1. žliurgčioti, čiurkščioti: Kliùrkčio[ja] einant per pelkę J. 2. tarpais kvarkti, kvarkčioti: Varlės tik kliùrkčioja griovy Lnkv. 3. plg. kliurkti 7: Tujau kliùrkčio[ja] į kelnes, kaip pamato… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškliurkti — iškliur̃kti, ia, ìškliurkė menk. 1. refl. tr. išsišnypšti: Išsikliur̃k nosį Vlkš. 2. tr. išsrėbti, išgerti, išvalgyti: Visą lėkštę zupės ìškliurkė Klvr. Visas kruopas ìškliurkė, nei man nepaliko Gž. Ìškliurkė ìškliurkė be duonos, o dar̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klerknoti — klerknoti, oja, ojo intr. kliurkti, čiaukšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkimas — kliurkìmas sm. (2) → kliurkti 6: Man tas orlaivių kliurkìmas ausis išūžė Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkinti — kliùrkinti ( yti), ina, ino caus. kliurkti. 1. tr. rėkinti, virkdyti: Nekliùrkink be reikalo to mažo vaiko Vkš. 2. tr. rėkdyti (armoniką, radiją): Nekliùrkink teip labai tos armonikos, kad net ausys bijo Pln. Kažkas kaime armoniką kliùrkina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klurkti — klur̃kti, ia, ė žr. kliurkti: Neklurk tep, gali ir gražiai pavalgyti Kš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusikliurkti — nusikliur̃kti, ia, nusìkliurkė menk. nusigyventi valiūkaujant ar tinginiaujant: Gaspadorius mėgsta išgert, o pati – gardžius kąsnelius, tai jau visai nusìkliurkė Brt. kliurkti; iškliurkti; nusikliurkti; pakliurkti; prikliurkti; sukliurkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakliurkti — pakliur̃kti, ia, pàkliurkė 1. tr. menk. pasrėbti: Duok man bulvienės pakliur̃kti Lp. 2. intr. kiek paparpti: Manėme, kad ims bombas mesti ant Jurbarko, bet tie orlaiviai pàkliurkė ir nulėkė Skr. 3. intr. menk. įkyriai paplepėti, papliurpti: Na …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpti — 1 par̃pti, ia, ė 1. intr. Tv, Srv išduoti aštrų, monotonišką garsą (apie burzgiantį variklį, ratelį...): Dusliai parpė ekskavatoriai, sustatyti laiptais gilioje duobėje J.Dov. Motociklas beparpąs Slnt. Motorai par̃pia ir par̃pia Kair. Par̃pia iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”